Hemläxa i IT för skolan

Publicerad 13 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Digitaliseringskommissionen presenterade på torsdagen en rad förslag för hur digitaliseringen av svenska skolan kan förbättras. Att Sverige tar täten när det gäller IT i skolan är viktigt för teknikföretag - dagens skolbarn är morgondagens medarbetare.

Foto: Eva Lindblad

Enligt Digitaliseringskommissionen ligger Sverige i topp i Europa när det gäller tillgång till teknik. Svenska skolor är världsledande på att dela ut datorer och surfplattor, men hamnar efter i själva användningen av dem i undervisningen.

Det svenska utbildningsväsendet har stor betydelse när det gäller att rusta barn och ungdomar för framtidens samhälle. Dagens skolbarn är morgondagens medarbetare. Ämneskunskaper i matematik, teknik och naturvetenskap är givetvis mycket viktiga men även inom andra områden som att träna problemlösningsförmåga och kunskaper inom IT, lägger grundskolan en mycket viktig grund.

– Tanken är ju att IT- utrustningen ska vara ett stöd och bra verktyg för ett modernt och lustfyllt sätt att tillskansa sig kunskaper i olika ämnen. Sverige har satsat mycket på att få ut utrustning i klassrummen, nu behöver vi också göra det bästa för att verkligen använda utrustningen.
säger Li Ljungberg-Nilsson, som arbetar med utbildningsfrågor på Teknikföretagen.

I en undersökning från Lärarnas Riksförbund anger 65 procent av lärarna bristande tillgång till digitala läromedel som hinder för ett ökat IT-användande i undervisningen.

– Många lärare arbetar mycket innovativt med användningen av IT i undervisningen men det finns också många lärare som efterfrågar mer stöd och exempel kring hur de kan dra nytta av den utrustning som finns.

Inom ramen för Teknikföretagens projekt Teknikspanarna för årskurs 4-6 arbetar vi fram ett nytt digitalt material till hösten. Som vanligt utgår Teknikspanarprojektet från våra medlemsföretags verksamheter och kursplanen i teknik.

– Denna gång är vi helt digitala för att visa att man kan dra nytta av den moderna tekniken som finns på många skolor och använda den mer i det pedagogiska syftet. Att visa på ett konkret sätt hur man kan använda datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner i undervisningen, tror vi ligger rätt i tiden och det märker vi på intresset för projektet, säger Li Ljungberg-Nilsson.