Grundskolan avgörande för framtidens teknik

Publicerad 10 december 2014 Senast uppdaterad 12 februari 2015 av Karin Fjell Hager

För Teknikföretagens medlemsföretag är tillgången till kompetent arbetskraft en avgörande fråga. Det behövs ett utbildningssystem som tillhandahåller god utbildning med ett innehåll som överensstämmer med dagens behov men också i en riktning mot framtiden. Och det måste börja redan i grundskolan.

Undervisningen i teknik, naturvetenskap och matematik behöver bli mer relevant för eleverna, till exempel genom samverkan med näringsliv och samhälle. Foto: Eva Lindblad

Sverige ligger i framkant som har infört teknik som eget ämne redan från årskurs 1, men det finns på många håll kvalitetsbrister i grundskolans teknikundervisning. Unga som väljer att studera till bland annat ingenjör har ofta ett intresse för problemlösning och teknik i grunden. Därför är det oerhört viktigt att grundskolan stimulerar elevernas intresse inom dessa områden och ger dem goda förutsättningar för vidare studier inom teknik och naturvetenskap.

- Öronmärk tid för teknikämnet och gör det till ett ämne man måste ha godkänt i för att börja på teknikprogrammet. Idag krävs godkända betyg i fysik, kemi och biologi, men inte i teknik, säger Li Ljungberg Nilsson, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Undervisningen i teknik, naturvetenskap och matematik behöver bli mer relevant för eleverna, till exempel genom samverkan med näringsliv och samhälle. Forskning visar att riktiga uppgifter från näringslivet stimulerar motivation och intresse.

- Vi vill se undervisning i dessa ämnen som har positiv inverkan på söktrycket till industrirelevanta utbildningar i gymnasiet och på högskolan. Det är inte bara teknikföretag som behöver kreativa och skickliga tekniker, ingenjörer och forskare framöver. Det är även viktigt för en mängd andra sektorer och för Sverige.

Behöriga lärare i teknik, matematik och no är den mest angelägna frågan för att stärka grundskolans kvalitet. Skolverkets statistik visar att endast 7 procent av tekniklärarna i högstadiet är behöriga. Motsvarande siffra för matematik är 49 procent och för naturvetenskap 46 procent. Det behövs fler vägar till att bli lärare i teknik, naturvetenskap och matematik.

Teknikföretagen kommer att fortsätta arbeta med projekt riktade mot elever, lärare och studie- och yrkesvägledare.

- Vi håller workshops, delar ut stipendier och erbjuder gratis undervisningsmaterial för att stärka undervisningen. Vi är aktiva inom Teknikcollege där kommuner, utbildningsanordnare och företag samarbetar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Genom Teknikcollege regionalt samverkar man också ofta med regionens grundskolor.