Garantera alla elever 200 timmars teknikundervisning

Publicerad 27 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Skolinspektionen underkänner idag grundskolans teknikundervisning. Undervisningen utgår sällan från kursplanen och det finns brister i undervisningstid, lärarkompetens, utrustning och läromedel. På DN debatt idag skriver Teknikföretagen, Skolinspektionen med flera om hur svensk teknikundervisning inte tar tillvara på elevernas intresse, behov och erfarenheter av teknik.

Varannan tekniklärare är obehörig. Foto: Eva Lindblad

Skolinspektionens granskning visar att ju äldre eleverna blir desto mindre relevant tycker de att teknikundervisningen är. Granskningen visar också att teknikintresset sjunker med åldern och att dagens teknikundervisning inte förmår att öka intresset för gymnasieutbildningar inom området.

- Om undervisningen fungerade bättre skulle det kunna öka söktrycket till industrirelevanta utbildningar i gymnasiet och på högskolan. Men nu blir bristerna i teknikundervisningen istället ett hot mot svenska teknikföretags långsiktiga kompetensförsörjning, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Varannan tekniklärare är obehörig

Teknikföretagen har tidigare visat att grundskolans teknikundervisning lider av stora kvalitetsbrister. Bland annat har bara varannan lärare som undervisar i teknik behörighet att undervisa i ämnet och att var tredje saknar helt utbildning i ämnet. Därför har man föreslagit en rad åtgärder för att höja teknikämnets kvalitet.

- Alla grundskolor bör ha en behörig lärare med ansvar för teknikämnet och alla elever bör garanteras 200 timmar schemalagd undervisning i teknik under grundskolan, säger Tobias Eriksson.

Många tycker att teknikämnet är viktigt

Och det finns faktiskt goda förutsättningar att lyfta teknikundervisningen. Både lärare och rektorer är överens om att teknik är ett viktigt skolämne, att teknikkunskaper är viktiga för eleverna och att det är bra att teknik är ett obligatoriskt skolämne. Enligt Skolinspektionens rapport tycker dessutom majoriteten av eleverna att teknik är ett intressant skolämne och de är också intresserade av att använda teknik och av hur den fungerar.

- Sedan 2004 har vi satsat över tio miljoner kronor varje år på skolmaterial, inspirationsföreläsningar och pengar till skolor som vill utveckla sin teknikundervisning. Men nu måste regeringen och ansvariga kommunpolitiker ta sitt ansvar och se till att alla elever kan erbjudas en fullgod undervisning i teknikämnet, säger Tobias Eriksson.