Från Teknikföretagen till regeringen

Publicerad 17 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Joakim Bourelius, som de senaste fyra åren arbetat på Teknikföretagens kommunikationsavdelning, tillträder den 20 oktober som politiskt sakkunnig hos näringsminister Mikael Damberg (s) där han ska arbeta med att utveckla regeringens näringspolitik.

Joakim Bourelius Foto: Karin Fjell

På Teknikföretagen har Joakim Bourelius jobbat med näringspolitik i vid mening och i nära dialog med företagen i Teknikföretagens referensgrupper. Fokus har legat på kompetensförsörjning och forsknings- och innovationsfrågor.

– Inom näringspolitiken finns stora möjligheter att faktiskt leverera bred samverkan och långsiktiga lösningar. Efter fyra år på Teknikföretagen hoppas jag kunna bidra till detta, säger Joakim Bourelius.

Som politiskt sakkunnig på näringsdepartementet blir hans uppgift att utveckla regeringens näringspolitik.

– Sverige står inför stora utmaningar. Allt fler länder utmanar med stora investeringar i forskning och utbildning. Nu måste svensk näringspolitik lyftas en nivå. Vi måste ta ett helhetsgrepp över alla de delar som bygger Sveriges konkurrenskraft: forskning, utbildning, innovation, infrastruktur och handel, säger Joakim Bourelius.

Från Teknikföretagens sida önskar vi Joakim Bourelius lycka till och på återseende!