Forskares samverkan med samhället ska premieras

Publicerad 14 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Det behövs ett system för att belöna och uppmärksamma samverkan mellan universiteten och högskolorna och det omgivande samhället, anser VINNOVA. Förslaget får tummen upp av Teknikföretagen.

På sikt ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor. Foto: Eva Lindblad

- Forskningen behöver komma till nytta i samhället i större utsträckning. Därför är det helt rätt ge högskolor som lyssnar till företagens och samhällets behov och bidrar till att hitta smarta lösningar mer pengar, säger Lena Heldén som arbetar med innovationsfrågor på Teknikföretagen.

Idag missgynnas forskare som samverkar med företag i det akademiska karriärsystemet. Teknikföretagen vill därför att resurstilldelning och meriteringssystem förändras. När högskolor och universitet anställer eller befordrar forskare vill vi att de i större utsträckning ska belöna de som har erfarenheter från industrin.

- Forskare med erfarenhet från näringslivet är viktiga för att göra högskolornas forskning och utbildning mer relevant för företagen. Näringslivserfarenhet bör därför vara positivt för karriären, säger Lena Heldén.

Vi är alltför försiktiga att prata om att forskning och utbildning ska mätas med nyttoperspektivet i Sverige

Samverkansforskning, där forskare från akademi och näringsliv forskar tillsammans, ger enligt en rad svenska och internationella studier större nytta för samhälle samtidigt som den vetenskapliga kvaliteten ökar. Teknikföretagen driver därför att samverkan med näringslivet bör därför vara en faktor när staten gör sina forskningsinvesteringar samt vid högskolans kvalitetsutvärderingar.

På sikt, föreslår VINNOVA, ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor. VINNOVA föreslår att en expertpanel ska värdera kvaliteten i samverkansarbetet inför framtida resursfördelning.  Det är helt avgörande att experter från näringsliv och det omgivande samhället finns med i panelen som gör denna utvärdering, anser Lena Heldén.

-Vi är alltför försiktiga att prata om att forskning och utbildning ska mätas med nyttoperspektivet i Sverige. Förslaget är ett viktigt steg på vägen och Teknikföretagen fortsätter diskussionen med VINNOVA om utformning och genomförande av förslaget.