Förorenad mark, en gigantisk utmaning

Publicerad 7 juli 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Karin Fjell Hager

Bara i Sundsvalls kommun finns 264 områden med förorenad mark och som måste åtgärdas. Det säger Birger Hjörleifsson, ordf i Miljöskyddsnämnden i Sundsvall. Kommunen har avsatt 120 milj kr får åtgärder fram till 2019. Och enligt Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket finns det 20 000 identifierade områden i Sverige där insatser för att åtgärda föroreningar kan behövas. Det visar hur omfattande utmaningar det offentliga och företag står inför och som diskuterades i samband med Teknikföretagens och IKEM:s seminarium i Almedalen.

Kompetens en förutsättning
Lena Westerholm, hållberhetschef ABB och Maria Ågren var överens om att kompetens hos miljömyndigheterna är en förutsättning för att sanering av förorenad mark ska kunna åtgärdas på ett effektivt sätt. Inte minst då det som alltid finns begränsade ekonomiska resurser hos företag och samhälle. Det leder till att mindre kommuner har svårt att avgöra när genomförda utredningar och åtgärder är tillräckliga och behöver därför gediget stöd av erfarna personer från andra myndigheter, exempelvis SGI, SGU och länsstyrelser.

– Det är av största vikt att myndigheterna gör rätt riskbedömning redan i ett tidigt skede i processen, säger Lena Westerholm.

Det gäller vidare att företagen skall känna sig trygga med de beslut som har fattats av myndigheterna. Inte minst för att veta att det inte riskerar att komma fler krav framöver.
 
Innovationer viktiga
Såväl Helena Leander (MP) som Christer Akej (M) båda från jordbruks- och miljöutskottet, var överens om den stora utmaningen är att få fram innovativa, effektiva tekniker och metoder för att hålla kostnaderna nere.

Det finns ett stort behov av att kunna mäta miljönyttan så att man ser vad man får för pengarna. Lena Westerholm påpekade vikten av att företagen får vara med i dialogen med myndigheterna för att hitta effektiva lösningar på problemen så att företagen mer kan ägna sig åt sin kärnverksamhet att producera varor och tjänster på ett innovativt sätt.