Fokus på att öka intresset för teknikutbildningar

Publicerad 17 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

I Gästrikland har näringslivet och skolan tillsammans kraftsamlat för att få fler unga att söka industrirelevanta utbildningar. En satsning som varit möjlig tack vare stöd från Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad

Företag i Gästrikland är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning samtidigt som flera av dem vittnar om att de upplevt svårigheter att rekrytera den senaste tiden. För att höja kvaliteten på teknikrelaterade utbildningar och öka intresset för teknik engagerar de sig i Teknikcollege.

– Jag tror generellt att många har en förlegad syn på industri- och teknikbranschen och den vill vi förändra genom att visa hur verkligheten ser ut idag, säger Jeanette Asplund, som är processledare för Teknikcollege i Gästrikland. 

– Därför är det viktigt att vi träffar ungdomar för att visa dem hur häftigt det är att arbeta med teknik och att branschen är i stort behov av duktiga medarbetare.  

Representanter från näringslivet och gymnasieskolor i regionen har tillsammans genomfört ett antal aktiviteter det senaste halvåret för att öka intresset för teknik och teknikrelaterade utbildningar. De företag som engagerar sig inom Teknikcollege i Gästrikland har också förankrat konceptet inom sina respektive organisationer. 

Än är det för tidigt att säga om insatserna har påverkat antalet elever som börjar en Teknikcollegecertifierad utbildning till hösten. Men exempelvis har antalet förstahandssökande till teknikprogrammet på Bessemerskolan i Sandviken ökat med över 100 procent.

Teknikföretagen gav under 2013 stöd till ett antal regioner inom Teknikcollege för att de skulle utveckla sitt kommunikationsarbete med framtidens medarbetare och få fler sökande till industrirelevanta utbildningar.

– Inom Teknikcollege Gästrikland strävar vi ständigt efter att bli ännu bättre. Till exempel har vi utvecklat ett nytt koncept på praovecka som vi kommer att testa i Sandviken under vecka 13 och skolorna arbetar just nu med att förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet, säger Jeanette Asplund.