Fler industriföretag måste ta ansvar för sin långsiktiga kompetensförsörjning

Publicerad 20 augusti 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

2030 kommer 100 000 teknikutbildade att saknas i Sverige. När det reguljära utbildningssystemet inte räcker till måste företag ta ett större ansvar för sin egen långsiktiga kompetensförsörjning. Det skriver Teknikföretagens Johan Söderström, vd ABB Sverige, Åke Svensson, vd Teknikföretagen och Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall i en debattartikel i Ny Teknik.

Yrkesintroduktionsanställningar, där tidsbegränsad anställning kombineras med utbildning och handledning är ett mycket bra sätt att ge unga en chans till ett riktigt jobb, och även ett sätt att ta ansvar för industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Foto: Eva Lindblad

2030 kommer 100 000 teknikutbildade att saknas i Sverige. Stora pensionsavgångar står för dörren och arbetsstyrkan behöver föryngras. Samtidigt går många unga utan jobb. Det reguljära utbildningssystemet är det viktigaste rekryteringsunderlaget men det räcker inte till. Därför måste företag ta ett större ansvar för sin egen långsiktiga kompetensförsörjning. Volvosteget, med högt söktryck där varannan är tjej, samt de många kvalificerade gymnasieutbildningar som drivs i nära samarbete med industriföretag är goda exempel. Men det räcker inte. Ju fler företag som tar sitt ansvar idag, desto lättare att rekrytera kompetenta medarbetare i morgon.

Yrkesintroduktionsanställningar, där tidsbegränsad anställning kombineras med utbildning och handledning är ett mycket bra sätt att ge unga en chans till ett riktigt jobb, och även ett sätt att ta ansvar för industrins långsiktiga kompetensförsörjning.

ABB är ett av de företag som använder yrkesintroduktionsanställningar för att föryngra och rusta inför kommande pensionsavgångar. Samtidigt skapas ytterligare en väg till arbete inom industrin för unga. I ett första skede tar ABB Sverige nu in ett 40-tal blivande yrkesarbetare på yrkesintroduktionsanställning i Västerås, Storvik och Alingsås. Unga personer som ges möjlighet att arbeta som montörer, operatörer, maskinoperatörer, materialhanterare samt verkstads- och servicetekniker. Tjänsterna innebär att vara med i arbetet att utveckla och tillverka produkter inom bland annat automation och förnybar energi.

Fördelarna med yrkesintroduktionsanställningar är att de svarar mot ett faktiskt rekryteringsbehov och att anställningskostnaden under den tid som det tar att lära upp en nyanställd utan industriell yrkeserfarenhet blir lägre. Erfarenheterna så här långt visar att det fungerar bra. Av de 36 ungdomar som ABB Cables i Karlskrona hade på yrkesintroduktion 2011 har 34 nu en anställning inom företaget. Det finns även goda exempel på mindre och medelstora företag, bland annat i Småland och Östergötland, där yrkesintroduktioner lett till rätt kompetenstillskott och riktiga jobb.

Kompetens som svarar mot ett företags faktiska och omedelbara behov, kvalificerade introduktionsinsatser samtidigt med en anställning till en lägre kostnad. Detta är tre goda skäl för att yrkesintroduktionsanställningar är ett verktyg som borde användas av många fler företag. Insatsen mot ungdomsarbetslösheten och för en tryggare långsiktig kompetensförsörjning är en bonus.

Nu vill vi därför uppmuntra fler företag att ta ett ökat ansvar för sin egen och för industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Att testa denna anställningsform, som ger möjlighet att lära upp unga personer under en introduktionsperiod och ge dem den utveckling som krävs för den enskilda verksamheten, samtidigt som det utmynnar i riktiga jobb för unga. Parterna centralt är överens om yrkesintroduktionsavtal – allt ett företag behöver är en lokal överenskommelse med facket. Behoven finns och ungdomar med goda förutsättningar att tillgodogöra sig yrkesintroduktion väntar på sin chans att etablera sig i vuxenlivet.