Få ljuspunkter inför 2015

Publicerad 11 november 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Bengt Lindqvist

Utvecklingen inom Europa begränsar tillväxten för teknikindustrin. USA är främsta ljuspunkten, enligt Teknikföretagens konjunkturprognos för 2015.

– Tillväxtförutsättningarna inför 2015 har försämrats i takt med att efterfrågan i Europa ännu inte kommit igång. Europa betyder mest för utvecklingen i Sverige,  betydligt mer än marknader där tillväxten är betydligt starkare som USA och Kina, säger Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist i en kommentar till den nya  prognosen.

Politisk oro alltsedan Rysslands annektering av Krim i våras och en sämre efterfrågan i bl.a. Norge påverkar investeringsklimatet negativt och Teknikföretagen räknar därför med att maskinindustrin i Sverige får en oförändrad produktionsnivå 2015.  Bättre väntas det gå för transportmedelsindustrin med en ökning på fem procent. Sammantaget räknar vi med en tillväxt i produktionen på låga två procent nästa år. En så svag produktionstillväxt innebär sannolikt inte någon nettoökning i antalet anställda i de svenska verksamheterna.

– I Europa framstår Storbritannien som ett av få positiva undantag. Störst anledning till optimism gäller USA där vi bedömer att tillväxten i teknikindustrin ökar med fem procent också nästa år. Optimismen gäller både fordonsindustrin och tillskillnad från Europa även maskinindustrin.

I det fall euron fortsätter minska i värde mot USD, blir det en positiv faktor för EU-områdets exportindustri. För teknikindustrin i Sverige som för närvarande får ut bättre exportpriser skulle å andra sidan det visserligen vara positivt för försäljningen i USA, men omvänt mer negativt för konkurrenskraften mot Europa, avslutar Bengt Lindqvist.