Europa måste satsa på avancerad tillverkning

Publicerad 19 juni 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 Kontaktperson: Per Fagrell

Avancerad tillverkning är ett fokusområde som Sverige bör lyfta fram till EU-kommissionen. EU behöver säkra produktion, forskning och utveckling i Europa i framtiden, annars är risken stor att dessa överförs till andra delar av världen. Det skriver Teknikföretagen i ett brev till utbildningsdepartementet.

En central utmaning för Europa under det kommande decenniet är att behålla och utveckla positionen för den europeiska industrin i en globaliserad värld och i den hårda konkurrensen från Asien och USA. Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagen har inbjudits att komma med förslag på vilka fokusområden som Sverige bör lyfta fram till EU-kommissionen när det gäller unionens forskningssatsning Horisont 2020.

– Vi vill lyfta fram ett fokusområde som idag saknas i arbetsprogrammet och det är avancerad tillverkning. En central utmaning för Europa under det kommande decenniet är att behålla och utveckla positionen för den europeiska industrin i en globaliserad värld och i den hårda konkurrensen från Asien och USA, säger Peter Johansson, som ansvarar för FoU-frågor på Teknikföretagen. 

EU behöver säkra produktion, forskning och utveckling i Europa i framtiden. Om inte, finns det en risk att forsknings- och produktionskapacitet kommer att överföras till andra delar av världen.

– Fokus för avancerad tillverkning i arbetsprogrammet för Horisont 2020 bör ligga på kontroll över hela förädlingskedjan för produkternas livscykel.

Denna cykel är allt mer inriktad på kundernas individualiserade  önskemål och spänner från idé, beslut om utveckling och produktion, leverans av en produkt till slutkund, inklusive alla relaterade tjänster såsom bland annat service och underhåll. Hållbar tillverkning, bl.a. i fråga om energi- och resurseffektivitet, IKT-baserad och högpresterande tillverkning är exempel på viktiga områden att fokusera på.

Läs mer om Teknikföretagens förslag till fokusområde i dokumentet till höger på sidan.