Ett lyft för matteundervisningen stärker konkurrenskraften

Publicerad 3 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014 av Karin Fjell Hager

Två tredjedelar av Sveriges alla mattelärare är nu klara för Matematiklyftet, rapporterar Skolverket. Ett viktigt steg mot en uppdaterad matteundervisning anser Teknikföretagens Tobias Eriksson och hoppas på ett lika stort genomslag för satsningar inom teknikämnet och de naturvetenskapliga ämnena.

Matematikundervisningen i skolan behöver uppdateras för att engagera de generationer som befinner sig i skolan idag, då är ämnesexperter i kombination med kollegialt lärande en effektiv väg att gå, anser Teknikföretagen. Foto: Eva Lindblad

– Vi ser det som mycket positivt att intresset från huvudmän och lärare är så stort för Matematiklyftet. Kunskaper i matematik är oerhört viktiga för våra medlemsföretag och för att teknikindustrin i Sverige ska kunna vara fortsatt framgångsrik krävs medarbetare i absolut världsklass, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Hittills har cirka 13 000 matematiklärare deltagit i Matematiklyftet och under läsåret 2014/15 kommer ytterligare drygt 14 000 att medverka. Därmed är två tredjedelar av landets matematiklärare klara för Matematiklyftet. Målet är att Sveriges alla omkring 40 000 mattelärare ska ha deltagit fram till 2016.

Fortbildningen inom Matematiklyftet sker genom kollegialt lärande vilket innebär att lärare lär av och med varandra. De lärare som är handledare får en särskild utbildning från Skolverket och ska stödja och utmana lärarna att utveckla sin undervisning.

– Matematikundervisningen i skolan behöver uppdateras för att engagera de generationer som befinner sig i skolan idag, då är ämnesexperter i kombination med kollegialt lärande en effektiv väg att gå. Vi hoppas på ett lika stort genomslag för satsningar inom teknikämnet och de naturvetenskapliga ämnena, säger Tobias Eriksson.