Energiöverenskommelsen: Förutsättningslösa samtal är bästa ingången!

Publicerad 2 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

-Vi välkomnar en bred och långsiktig lösning men den bör vara förutsättningslös när det gäller produktionsslag så länge teknikvalen inte leder ökade koldioxidutsläpp. Det säger Pär Hermerén, energiansvarig på Teknikföretagen.

Ett mål i en energiöverenskommelse bör vara att skapa ett leveranssäkert elsystem. Det handlar bl.a. om förmågan att optimera och hantera variationer i elsystemet för att klara effektbalansen. Samtidigt ska målen om konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet mötas.

-En bred överenskommelse kan inte bygga på att i förväg låsa fast sig i begränsningar avseende produktionsteknik. Det gynnar varken elsystemets funktion eller Sveriges konkurrenskraft, menar Pär Hermerén.

 

En ytterligare förutsättning för ökad effektivitet, lägre elpriser och stärkt konkurrenskraft är att vi får lösningar på nordisk nivå och på sikt en gemensam europeisk elmarknad. Sverige har goda förutsättningar att producera el men behöver även kunna importera el när så behövs.

 

För Teknikföretagen är tre områden centrala i energipolitiken:

 

Ett robust elsystem - leveranssäkerhet och förmåga att optimera och hantera variationer i elsystemet för att klara effektbalansen

Energins leveranssäkerhet är helt central för svenska teknikföretag och effektbalansen är den stora utmaningen. Därför behöver lösningar utvecklas för en mer flexibel överföring, användning och lagring av el.

 

Effektivisering av elanvändning

Energieffektivisering stärker konkurrenskraften genom lägre kostnader och minskad sårbarhet. Efterfrågan på energieffektivisering driver också på utvecklingen av nya produkter, ger förutsättningar för nya exportframgångar och ger därför också stor miljönytta på global nivå.

 

Energiforskning – för att stödja de båda andra områdena, samt att kopplas till svensk industris framtida exportmöjligheter.

En framgångsrik och tillämpad energiforskning ger förutsättningar för såväl energieffektivisering som ett robust och effektivt elsystem samt nya produkter och framtida exportframgångar.

 

-Det är i dessa frågor en bred uppgörelse måste ta sin utgångspunkt. Inte i ett fortsatt ställningskrig om produktionsteknik, säger Pär Hermerén