Doktorandstudier för bättre samverkan

Publicerad 11 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Hur ska ingenjörsutbildningarna utvecklas i takt med tiden och företagens krav på anställningsbara medarbetare? Det är något som Teknikföretagens Per Fagrell ska studera som industridoktorand på KTH.

Avhandlingsarbetet handlar om programutveckling av svenska ingenjörsutbildningar och fokuserar på vilka påverkansmöjligheter företag har att bidra till programutveckling. Foto: Eva Lindblad

Ingenjörsutbildningar är yrkesutbildningar med det uttalade målet att utbilda människor som ska kunna jobba utanför akademien. Företagen som anställer ingenjörer har synpunkter både på de ingenjörer som de anställer och på hur de tycker att framtidens ingenjörer ska vara. Frågan är hur lärosätena kan ”översätta” företagens kravlista?

– Det verkar finnas brister i kommunikationen mellan företag och utbildningsanordnare. Näringslivet har svårt att uttrycka sina behov på ett sådant sätt att lärosätena kan utnyttja det för programutveckling, säger Per Fagrell.

Sedan 2008 har han arbetat med frågor som rör kompetensförsörjning och högskoleutbildning på Teknikföretagen. Sedan årsskiftet kombinerar han det arbetet med doktorandstudier vid Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande på KTH. Avhandlingsarbetet handlar om programutveckling av svenska ingenjörsutbildningar och fokuserar på vilka påverkansmöjligheter företag har att bidra till programutveckling.

– En del av detta är att undersöka hur personrörlighet mellan akademi och samhälle, exempelvis i form av adjungeringar, utnyttjas för systematisk programutveckling. Till exempel, vilken roll kan adjungerad fakultet ha när det gäller utvecklingen av ingenjörsutbildningarna och hur ser företagen respektive lärosäten på dessa personers möjlighet att agera som förändringsagenter i utvecklingen av ingenjörsutbildningarna, säger Per Fagrell.

Nyfiken på att veta mer? Varje vecka reflekterar Per Fagrell påDoktorandbloggen, läs den här.