Dialog om mer miljönytta för pengarna

Publicerad 13 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Hur kan hanteringen av förorenad mark effektiviseras för att få ut mer miljöförbättringar per krona? Det diskuterade myndigheter, företag och akademi vid en workshop som Teknikföretagen ordnade.

Workshopen arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges Geologiska undersökningar, Vinnova, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Electrolux och Exploateringskontoret Stockholm. Foto: Eva Lindblad

Workshopen är en fortsättning på den dialog som Teknikföretagens referensgrupp för miljöfrågor har med miljöminister Lena Ek. Miljöministern var också med på workshopen och poängterade att frågan om förorenad mark måste drivas effektivare och att samarbete är precis rätt väg att gå. Hon varnade för att en del företag inte inser att det är ett teknikskifte på gång och att man måste vara kreativ för att klara morgondagens krav från marknaden. Hon pekade också på den kinesiska marknaden där man med ljus och lykta söker efter nya metoder att bemästra miljöproblemen och sade sig vara beredd att åka till Kina för att stötta goda idéer som kan bidra till att den kinesiska miljön förbättras.

Syftet med workshopen var att få igång ett samarbete mellan olika intressenter för att tillsammans hitta bästa möjliga lösningar för att minska miljöriskerna från förorenad mark. Arbetet fortsätter nu med utgångspunkt i de förslag på förbättringar av metoder och tekniker som deltagarna tog fram.

Workshopen arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges Geologiska undersökningar, Vinnova, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Electrolux och Exploateringskontoret Stockholm.