Bra med utvärdering av stödet till yrkesintroduktionsanställningar

Publicerad 11 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Tillsammans med IF Metall slöt Teknikföretagen 2010 ett avtal om yrkesintroduktionsanställningar. Med detta ville man säkra generationsväxlingen inom industrin genom att ge arbetslösa ungdomar utbildning, praktik och jobb direkt på ett företag. Från och med 2014 finns också ett statligt stöd i form av en lönesubvention och ett handledarstöd för att stimulera yrkesintroduktionsanställningar. Det är detta stöd som nu ska granskas.

Teknikföretagen anser att det finns frågor som utvärderingsarbetet behöver ta särskild hänsyn till, som exempel vilket stöd företagen behöver för att färdigutbilda ungdomar genom yrkesintroduktion. Foto: Eva Lindblad

– Vi välkomnar utvärderingen, säger Anna Wärmé Lüthi som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och implementering av yrkesintroduktionsavtal på Teknikföretagen. För våra medlemsföretag är det särskilt viktigt att de kan få rätt stöd vad gäller utbildning och handledning under yrkesintroduktionen och det hoppas vi att utvärderingen tittar närmare på.

Utvärderingen bör granska Arbetsförmedlingens service

Enligt Anna Wärmé Lüthi ser Teknikföretagen därför några frågor som utvärderingsarbetet behöver ta särskild hänsyn till. Däribland vilket stöd företagen behöver för att färdigutbilda ungdomar genom yrkesintroduktion.
 
– Industrins produktion blir allt mer automatiserad och teknikintensiv och det ställer höga krav på blivande medarbetare. Det går inte att anställa direkt från gatan, säger Anna Wärmé Lüthi. 

– En annan fråga är vad Arbetsförmedlingens nya rådgivande roll, som administratör av stöd för yrkesintroduktionsanställningar innebär. Vi ser en utmaning i de krav som ställs på myndigheten avseende kunskap om olika branschavtal, avtalsformer och målgrupper, säger Anna Wärmé Lüthi.

Företag får rabatt på yrkesintroduktionsanställda


Sedan den 15 januari 2014 infördes ett särskilt stöd för yrkesintroduktionsanställningar av ungdomar under 25 år. Det består av en lönesubvention motsvarande arbetsgivaravgiften och ett handledarstöd på 2 500 kr i månaden