Bra att regeringen låter forskare stanna i Sverige

Publicerad 8 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Regeringen föreslår nu att utländska doktorander automatiskt ska få stanna kvar och jobba i Sverige efter examen. Ändringen gäller från 1:a juli och Teknikföretagen välkomnar att regeringen nu satt ned foten i frågan.

En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att kunna bedriva en internationellt konkurrenskraftig verksamhet i Sverige. Foto: Eva Lindblad

- Det är bra att regeringen föreslår att ändringen ska gälla redan från i sommar. Det handlar om omkring 800 forskare varje år och det blir ett välkommet tillskott för våra medlemsföretag, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

- En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att kunna bedriva en internationellt konkurrenskraftig verksamhet i Sverige. Därför jobbar vi på för ytterligare reformer som kan underlätta medlemsföretagens rekrytering , säger Tobias Eriksson.

Teknikföretagen är mitt uppe i en process att ta fram en ny kompetensförsörjningspolicy i dialog med medlemsföretagen.  Bland annat så kommer den att innehålla förslag på reformer för en ökad samverkan mellan skolor och företag. Och förslag på hur utbildningarna i större utsträckning ska kunna dimensioneras efter arbetsmarknadens behov.

Om regeringens proposition:


Regeringen föreslår i sin proposition att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå. Regeringen ska också kunna meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som slutfört sin högskoleutbildning och för hans eller hennes familjemedlemmar samt för familjemedlemmar till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd för studier eller näringsverksamhet i Sverige. Läs mer här.