Blomstrande företag positivt för kommunen

Publicerad 20 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

För att öka förståelsen kring företagens betydelse i samhället bland sina anställda tar Pär Oremo, vd på Sollefteå Slipservice, hjälp av "Sverige tar matchen".

Pär Oremo, vd på Sollefteå Slipservice, är inne på sitt 27:e år som egenföretagare. Han brinner för att skapa ett bra företagsklimat i samarbete med Sollefteå kommun och vill göra sina anställda till stolta ambassadörer för sitt företag och sin region.

– Jag pratar ofta om att allt hänger ihop. Om vår kommun har blomstrande företag ger det positiva effekter. Barnfamiljer flyttar hit, våra gamla fina hus kommer till användning och vi får fler elever till våra skolor. Det gynnar välfärden i stort.
 
Pär berättar att han använt sig av materialet på hemsidan sverigetarmatchen.se för att öka förståelsen kring företagens betydelse i samhället bland sina anställda.
 
– Vi har satt upp planscher i kafferummet och jag försöker diskutera ämnet med mina medarbetare ofta. De konkreta exempel som tas upp i initiativet Sverige tar matchen är perfekta att lyfta vid till exempel studiebesök och liknande, säger Pär.
 
Han är väldigt engagerad i företagarfrågor och är glad att kommunen på senare år har inlett ett närmare samarbete med näringslivet.
 
– I december hade jag kommunalrådet på besök i fyra timmar. Hon tog sig verkligen tid att sätta sig in i vårt företags villkor.
 
Sollefteå Slipservice tillverkar och underhåller sågklingor till sågverksindustrin och har lyckats skapa ett samarbete med två av de världsledande företagen i branschen.
 
– Globaliseringen har betytt väldigt mycket för oss. Jag har haft japaner här som har synat och godkänt mitt företag. Nu importerar jag produkter från både Japan och Tyskland. Japanerna skickar även hit sina tekniker för att lära upp dem hos oss. Visst, konkurrensen hårdnar när hela världen blir mindre. Men för oss har det enbart varit positivt.
 
 
 
Sollefteå Slipservice har med sina 17 anställda bidragit med omkring 2 800 000 kr i skatt till den gemensamma välfärden. Det motsvara ungefär kostnaden för 19 bypassoperationer, 22 förskoleplatser eller 89 959 skolluncher.