Begränsad tillväxt ger färre jobb 2014

Publicerad 21 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Återhämtningen inom Europa går fortsatt långsamt och tillväxten för teknikföretag i Sverige blir svagare än väntat. Det innebär att antalet anställda fortsätter minska även i år. Det skriver Teknikföretagen i sin uppdaterade konjunkturprognos för 2014 och förutspår att tillväxten begränsas till 3 procent och att antalet anställda minskar med storleksordningen 2 procent.

Även om det nu gått över ett år efter den absoluta botten i konjunkturen för tek-nikföretag i Sverige, är det ännu inte någon större fart på återhämtningen. Tillväx-ten för såväl teknikindustri som tekniktjänster begränsas till en ökning på vardera 3 procent. Teknikindustri och tekniktjänster går i år i samma takt även om vändningen uppåt för tjänsterna kom något senare i fjol.

2014 ser ut att innehålla två större besvikelser.  Den ena är att produktionen i maskinindustrin kan komma att minska också i år. Detta förklaras främst av att investeringarna i industrin överlag hålls tillbaka när tillväxten särskilt i Europa visat sig vara fortsatt begränsad. Den andra besvikelsen är att antalet anställda minskar också i år.

– Att antalet anställda fortsätter att minska förklaras delvis av att produktionen helt enkelt inte ökat i tillräckligt stor omfattning. Att skillnaden mellan uppgången i produktion och nedgången i personal i år väntas bli ovanligt stor förklaras närmast av att företagen tidigare inte dragit ned på personalen i samma utsträckning som nedgången i produktionen. De har helt enkelt räknat med en ökad försäljning som skulle gett mer jobb. Men så har i alltför liten omfattning skett, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till siffrorna.

Teknikföretagen räknar dock med att konjunkturen fortsätter förbättras under året främst genom att efterfrågan från EMU-området förbättras jämfört med i fjol. USA fortsätter växa i närmast oförändrad takt samtidigt som utvecklingsländer som Kina och Brasilien får en jämfört med tidigare mer begränsad tillväxt. Teknikindustrin i Finland väntas vara i fortsatt recession.