Arbetskraft i Sverige dyrare än i omvärlden

Publicerad 27 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Kostnaden för arbetskraft i Sverige är bekymmersamt högt jämfört med i konkurrentländerna. I Sverige är nu kostnaden 15 procent högre än i Västeuropa och 22 procent högre än i euroområdet. Det visas i en ny sammanställning från Teknikföretagen av industrins arbetskraftskostnader i olika länder.

Arbetskraftskostnadsläget är en av de viktigaste faktorerna vid beslut om var i världen produktion ska lokaliseras. Därför analyserar Teknikföretagen varje år kostnadernas nivå och ökningstakt i Europa och i övriga OECD-området.

De senaste tre åren har arbetskraftskostnaden sammantaget ökat med 10,8 procent relativt euroområdet (räknat i gemensam valuta). I jämförelse med Västeuropa har kostnaden i Sverige ökat med nästan lika mycket.

- Det är kombinationen av en längre period av jämförelsevis hög svensk ökningstakt för arbetskraftskostnaderna (räknat i lokal valuta) och en stärkt svensk krona som gör att arbetskraftskostnadsläget för svensk industri blivit besvärande högt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.