Äntligen kan utländska doktorander få jobba kvar i Sverige

Publicerad 13 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Idag måste utländska doktorander ansöka om turistvisum för att hinna söka ett jobb och kunna bo kvar i Sverige efter sin examen. Men efter kraftig kritik från bland andra Teknikföretagen så har regeringen tänkt om.

Det är klok politik att göra det lättare för högkvalificerade personer att bo kvar och verka i Sverige efter sin svenska utbildning. Foto: Eva Lindblad

Nu ska alla internationella studenter få stanna sex månader efter avslutade studier och utländska forskare ska få stanna på samma grunder som arbetskraftsinvandrare.

- Vi välkomnar regeringens förslag. Det är klok politik att göra det lättare för högkvalificerade personer att bo kvar och verka i Sverige efter sin svenska utbildning, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Det har gått tre år sedan den statliga utredningen om så kallad cirkulär migration presenterades. Och nu kommer alltså regeringens förslag utifrån denna. Samtidigt pågår en liknande diskussion på EU-nivå och de nya svenska reglerna kan bli kortvariga. Förra våren lade nämligen EU-kommissionen ett motsvarande förslag fast med 12 månaders frist och i höstas ställde sig Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter bakom ett förslag på att studenter och forskare ska få möjlighet att stanna upp till 18 månader.

- Fortsättning följer säkert. Men just nu är vi nöjda med att Sverige blir lite mer välkomnande för de högutbildade människor som ju är så viktiga för företagens möjligheter att ha kvar en kvalificerad verksamhet i Sverige, säger Tobias Eriksson.

I korthet innebär regeringens förslag, som nu alltså går på remiss till Lagrådet att: 
- Internationella studenter får stanna sex månader efter avslutade studier istället för tre som tidigare.
- Internationella doktorander och forskare ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd på samma grunder som arbetskraftsinvandrare. 
- Det ska också vara möjligt för anhöriga )(make, maka, sambo, ogifta barn under 18 år) att beviljas uppehållstillstånd under samma tid som studenten eller doktoranden har uppehållstillstånd.