Välkommet att industridoktoranderna lever vidare

Publicerad 16 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, axlar Vetenskapsrådets kastade mantel och avsätter nu 30 miljoner kronor årligen till utlysningar för industridoktorander. Det är ett välkommet besked för Teknikföretagen som reagerade mycket skarpt när Vetenskapsrådet nyligen lade ned sitt särskilda program för industridoktorander.

Industridoktorander är viktiga för kunskapsöverföringen mellan universitet, högskolor och företag. Foto: Eva Lindblad

– Vi är glada att SSF tar över ansvaret för industridoktoranderna. Nu ser vi fram emot en bra dialog om hur detta ska utformas så att det blir attraktivt för både företag, högskolor och individer att söka, säger Per Fagrell, själv industridoktorand och ansvarig för frågor om högre utbildning på Teknikföretagen.

En industridoktorand har normalt sin anställning förlagd hos en arbetsgivare utanför högskolan men är inskriven som doktorand vid en högskola. Hen bedriver forskarstudier på högskolan, vanligtvis minst 50 procent av sin arbetstid. Målexamen för en industridoktorand kan vara antingen licentiat eller doktor och kvalitetsmålen är likadana som för andra doktorander. Initiativ till industridoktorander kan komma från såväl högskolan, individen
som arbetsgivaren.