Välkommen förstärkning av gymnasieskolan

Publicerad 12 augusti 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Det är bra att regeringen vill förstärka gymnasieskolans industriutbildningar. Likaså att behörighetskraven ökar, säger Teknikföretagens VD Åke Svensson i en kommentar till utbildningsminister Jan Björklunds besked om en ny industriutbildning på gymnasiet.

Svenska teknikföretag konkurrerar på en stenhård internationell marknad och kräver  hela tiden mer kvalificerad kompetens. Att lyfta gymnasieskolans teknikprogram är därför välkommet.

-Förhoppningsvis kommer de högre kraven, tillsammans med bra kursplaner och fortsatt högre skolpeng, också att göra programmet mer attraktivt och därmed öka söktrycket, säger Åke Svensson som också noterar att den nya inriktningen ligger nära det som erbjuds inom ramen för Teknikcollege.


Läs utbildningsdepartementets pressmeddelande