Upp ur lågkonjunkturen 2014

Publicerad 12 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Under hösten har det gått trögt för industrin och utfallet blir därför mer negativt än väntat i år. Men enligt Teknikföretagens nya konjunkturprognos, som idag presenteras på Elmia i Jönköping, kommer det att gå bättre under 2014.

Teknikföretagen räknade redan i sin förra prognos med att produktionen skulle minska 2013 och det trots att botten i konjunkturen infallit redan i början av året. Utfallet ser nu ut att bli hela minus fyra procent sammantaget och det är endast bil- och transportmedelsindustrin som i år kommer att producera mer än året innan.

– Det sämre utfallet beror på att efterfrågan främst inom Europa varit fortsatt svag samt att kostnadsläget i Sverige tryckts upp av en stark krona och av att produktiviteten minskat ytterligare eftersom företagen inte dragit ned på personalen i samma utsträckning som produktionen minskat, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Prognosen för 2014 är mer positiv. Teknikföretagen räknar med fortsatt ökad produktion i bil- och transportmedelsindustrin, men även en högre produktionsnivå i maskinindustrin och för metallvaruföretagen.

– Prognosen utgår från att situationen i teknikindustrin i Europa, och inte minst i Tyskland, förbättras. Tillsammans med en fortsatt tillväxt för industrin i bl a USA och Kina innebär det en ökad efterfrågan för industrin i Sverige, säger Anders Rune.

Enligt Teknikföretagen kommer produktionen sammantaget öka med fyra procent 2014, eller i samma storleksordning som årets minskning beräknats till. Antalet anställda bedöms bli oförändrat 2014 efter årets nedgång på två procent.