Unik satsning för att bidra till industrins kompetensförsörjning

Publicerad 13 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

IF Metall och Teknikföretagen beviljades under våren gemensamma medel för att sprida kunskap om yrkesintroduktionsavtalet och Industrins Yrkesår. Sedan augusti har parterna informerat medlemsföretag om de möjligheter som ges med pilotprojektet.

Med Industrins Yrkesår ges arbetslösa ungdomar en möjlig väg in i yrkeslivet för att relativt snabbt bli en medarbetare som motsvarar företagens kompetensbehov. Foto: Eva Lindblad

Informationsarbetet har bland annat utmynnat i mötesplatser i de kommuner som omfattas av piloten, där representanter från Teknikföretagen, IF Metall och Arbetsförmedlingen tillsammans med företagen och fackombud, diskuterar kompetensförsörjningsproblematiken.

Erfarenheten av pilotprojektet hittills visar att det finns ett stort behov av att diskutera olika rekryteringsvägar och kompletterande insatser för att lösa pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på yrkesmedarbetare. Industrins Yrkesår kan vara ett sätt att lösa delar av problematiken.

– Det är glädjande att informationsarbetet tas emot mycket positivt – såväl inom samarbetsorganisationerna som i samtal med företagen. Men det är klart att den osäkra konjunkturen och behovet av flexibel bemanning gör att en del företag tvekar att anställa, säger Anna Wärmé Lüthi, projektledare för Industrins Yrkesår.

Industrins Yrkesår är en partsgemensam satsning för att bidra till industrins kompetensförsörjning. Ett initiativ för att säkra kompetensförsörjningsbehoven och samtidigt ge arbetslösa ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Det finns ett stort behov av att rekrytera yrkesarbetare. Samtidigt är det svårt att hitta utbildade personer med rätt bakgrund och möjligheterna att internutbilda är begränsade.

Med Industrins Yrkesår ges arbetslösa ungdomar en möjlig väg in i yrkeslivet för att relativt snabbt bli en medarbetare som motsvarar företagens kompetensbehov.

Rekryteringsprocessen samt utbildnings- och utvecklingsplanen utformas utifrån det enskilda företagets, och den blivande medarbetarens, behov. Företagen erbjuds en ung medarbetare med upp till 32 veckors yrkesspecifik utbildning. En utbildning som tillhandahålls och bekostas av Arbetsförmedlingen – även under yrkesintroduktionsanställningen.