Teknikföretagen säger ja

Publicerad 16 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Teknikföretagen accepterar hemställan från de Opartiska Ordförandena vad gäller totalt avtalsvärde och utformning av löneavtalen.

Foto: Eva Lindblad

Hemställan baseras på förutsättningen att parterna enas om att införa ett system för deltidspension samt att parterna enas om ytterligare ett antal frågor som återstår att slutbehandla i förhandlingarna.

- Industrins kostnader för arbetskraft i Sverige har stigit mycket de senaste åren jämfört med våra konkurrenter i Europa. Kombinationen lägre produktionsvolymer, hög löneökningstakt och stärkt svensk krona har resulterat i ett kostnadsläge för industrin som redan i utgångsläget är besvärande högt, poängterar vd Åke Svensson.