Teknikföretagen efterlyser en svensk strategi för offentlig upphandling

Publicerad 16 september 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014 av Karin Fjell Hager

Nyligen meddelade näringsminister Annie Lööf att statens stöd till offentlig upphandling ska samlas till Konkurrensverket. Teknikföretagen har drivit kravet på en kraftsamling av upphandlingsstödet och välkomnar att det nu sker. Men det är samtidigt viktigt att innovationsupphandling blir en central del i stödet till upphandling.

Innovationsupphandling är ett verktyg som både kan få fram lösningar på stora samhällsutmaningar och leda till nya produkter och tjänster som kan exporteras och skapa nya jobb. Foto: Eva Lindblad

Det menar Lena Heldén som är ansvarig för innovationsfrågor på Teknikföretagen.

- Innovationsupphandling är ett verktyg som både kan få fram lösningar på stora samhällsutmaningar och leda till nya produkter och tjänster som kan exporteras och skapa nya jobb.

Teknikföretagen fortsätter att driva på för att regeringen också ska ta fram en strategi och en handlingsplan för offentlig upphandling där den offentliga sektorns möjligheter att driva utveckling och innovation genom upphandling ges en central plats.

För att skynda på utvecklingen kommer Teknikföretagen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Vinnova att genomföra en förstudie av den norska modellen för innovationsupphandling.

- Det är en modell som på kort tid visat goda resultat och nu vill vi se om den kan anpassas till svenska förhållanden, säger Lena Heldén.
 
Läs mer om Teknikföretagens förslag för mer innovationsupphandling till höger på sidan.