Teknikföretagen accepterar hemställan

Publicerad 31 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Teknikföretagen svarar ja på den slutliga hemställan från de Opartiska Ordförandena. Hemställan föreskriver ett treårigt avtal om 6,6 procent över 36 månader.

Förslaget innehåller bland annat större flexibilitet i förläggningen av ordinarie arbetstid. Foto: Eva Lindblad

– Även om nivån är väl hög ger ett flerårigt avtal våra medlemsföretag stabila planeringsförutsättningar vilket är viktigt i den globala konkurrens som svensk industri möter varje dag, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen. När vi svarar ja noterar vi också att förslaget omfattar flera positiva ändringar i villkorsfrågor.

• Större flexibilitet i förläggningen av ordinarie arbetstid
• Bättre och enklare övertidsregler
• Deltidspension som möjliggör arbete längre upp i åren och som underlättar generationsväxling