Teknikcollege en fjäder i hatten

Publicerad 20 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

När Alléskolans industritekniska program nyligen certifierades som Teknikcollege firade elever, lärare och företag att de nu fått en kvalitativ utbildning som ökar elevernas attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Teknikföretagens Björn Åhlander har varit Industrirådets representant vid granskning och certifiering av programmet.

– Våra medlemsföretag har en nyckelroll i arbetet med Teknikcollege. Teknikcollege ger teknikföretag möjlighet att vara med och styra utbildningar så att de motsvarar företagens framtida behov av kompetens. Den regionala samt lokala styrgruppen där näringslivet är i majoritet och styrgruppsordförande är näringslivsrepresentant ger företagen en mycket bra möjlighet att påverka utbildningarna.

Örebro län var den första regionen att certifieras som Teknikcollege hösten 2006 och då ingick endast Alléskolans teknikprogram i samverkan. Nu uppfyller alltså även det industritekniska programmet de kvalitetskriterier som krävs för Teknikcollege-certifiering. Vägen dit har präglats av ett omfattande utvecklingsarbete och en nära samverkan med regionens teknik- och industriföretag kring bland annat kompetenskrav, maskinkrav och utbildningsupplägg.

– Den nära kopplingen mellan teknikprogrammet och det industritekniska programmet kommer att bredda de studerandes kompetens och forma de teoretiska praktiker och praktiska teoretiker som företagen efterfrågar, säger Björn Åhlander.