Teknikcollege – för industrins framtida kompetensförsörjning

Publicerad 10 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Med målsättningen att höja utbildningskvalitén och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet. Den 10 oktober genomförs en nationell kampanjdag för Teknikcollege.

Bil- och transportmedelsindustrin är den sektor som dragit upp produktionen i Sverige med tydliga positiva effekter på stora delar av leverantörsindustrin. Foto: Eva Lindblad

Teknikcollege har visat sig vara ett framgångsrikt koncept där utbildningsanordnare, kommuner och näringsliv på ett tydligt sätt samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar, på gymnasial och eftergymnasial nivå. Idag finns 27 certifierade

Teknikcollegeregioner från norr till söder och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med konceptet i någon form. Ca 2000 företag över hela Sverige engagerar sig i Teknikcollege genom att bland annat sitta i styrgrupper på lokal eller regional nivå.

Den 10 oktober har Teknikcollege en nationell kampanjdag som syftar till att visa upp fantastiska satsningar runt om i Teknikcollege Sverige för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har. Under en dag genomför certifierade utbildningsanordnare, regionala och lokala styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets medlemsorganisationer samt övriga samverkansparter inom Teknikcollege en kraftsamling för att nå ut med budskapet om industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag.

Under kampanjdagen sker aktiviteter på flertalet orter. Aktiviteter anordnas för grupper som grundskolans elever, lärare, företag och allmänheten. Ett axplock av aktiviteter är:


• Kick off för företag och studerande i Luleå
• Träff mellan förskoleklass och gymnasieklass med tekniklabbar i Örebro län. 
• Tävling i First lego League mellan grundskoleklass och företag i Östersund
• Tc-torg och öppet hus på certifierade skolor i Halland
• Regioanal konferens för elever lärare och rektorer, syv:are och politiker i Alunda
• Debattartiklar i lokalmedia
• Trä- och möbelföretagen deltar vid regional konferens i Höglandet
• Kompetensutveckling för lärare i Lean-filosofin

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom Industrirådet initierade konceptet Teknikcollege 2004 och tog därmed en aktiv roll i att förändra situationen inom industriellt inriktad utbildning.