Teknik eftersatt ämne i skolan

Publicerad 5 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Endast hälften av lärarna i grundskolan har utbildning i sitt undervisningsämne, enligt en rapport från Skolverket. När det gäller teknik är situationen än mer alarmerande: Bara en tredjedel av de som undervisar i teknik har utbildning i ämnet!

Teknikföretagen anser bland annat att varje skola ska ha en behörig lärare som är ansvarig för teknikämnet och att ämnet måste kvalitetsgranskas nationellt. Foto: Eva Lindblad

Skolverkets rapport visar på liknande resultat som Teknikföretagens egen undersökning ”Teknikämnet i träda” som publicerades i slutet av 2012. I den undersökningen framgår också att på varannan skola saknas teknikämnet helt på schemat.

Skolverkets rapport baseras på statistik från bland annat Högskoleverket, medan ”Teknikämnet i träda” bygger på en enkätundersökning bland lärare som undervisar i teknik. 

Svaren i den senare är betydligt positivare och en anledning till det kan vara att den registerbaserade statistik som Skolverket använt endast tar hänsyn till utbildningar som ger högskolepoäng. Lärarna själva uppfattar icke-poänggivande fortbildningskurser som utbildning i ämnet.

- Oavsett hur man räknar på saken krävs det åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Lärarnas utbildning är när allt kommer omkring avgörande för undervisningens kvalitet, säger Per Fagrell som arbetar med skolfrågor på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har i ”Teknikämnet i träda” lyft fram de viktigaste åtgärdsförslagen:

  • Varje skola ska ha en behörig lärare som är ansvarig för teknikämnet
  • Teknikämnet ska ha 200 timmar schemalagd undervisning i årskurs 1-9
  • Teknikämnet måste kvalitetsgranskas nationellt.