Teknik bygger den hållbara staden

Publicerad 10 januari 2013 Senast uppdaterad 15 oktober 2014

Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter. Det ställer enorma krav på att transporter, byggnader och energiförsörjning är så hållbara som möjligt. I en ny rapport presenterar Teknikföretagen presenterar förslag på hur informations- och kommunikationsteknologi, IKT, kan bidra till hållbarare städer.

Svenska städer är relativt små. Men tack vare innovativa lösningar, ny teknik och systemtänk har svenska stadsbyggnadsprojekt ändå fått stor internationell uppmärksamhet. Svenska teknikföretag ligger också väl till för att kunna erbjuda resurseffektiva produkter och tjänster till en växande marknad för hållbar stadsbyggnad. Det finns dock mycket att göra:

- Regeringen måste ta ett helhetsgrepp. Nästa infrastrukturproposition bör därför omfatta såväl transporter, energi och byggande som IKT. Vi vill också att regeringen skapar en kontaktpunkt där ny svensk teknik och lösningar tidigt kan visas upp för en internationell marknad, säger Pär Hermerén, ansvarig för energifrågor på Teknikföretagen.

Mer än hälften av världens befolkning bor sedan några år i städer. Och urbaniseringen fortsätter. Enligt FN kommer sju av tio att bo i en stad 2050.* Redan idag står stadsbefolkningen för 75 procent av energianvändningen och 80 procent av växthusgasutsläppen.

Teknik som bidrar till en ökad hållbarhet

Trots de stora utmaningar som följer av urbaniseringen innebär den också nya möjligheter till effektivisering, planering, skalfördelar och integration.  Informations- och kommunikationsteknologi kan få en avgörande betydelse för möjligheterna till hållbar stadsutveckling genom en ökad integration av transporter, byggande och energiförsörjning.

- Teknikföretagens mål är att samhällsplaneringen i sin strävan mot hållbarhet även ska ge svenska teknikföretag förbättrade förutsättningar för att fortsätta utveckla och nå ut med världsledande teknik och produkter. Teknik som bidrar till en ökad hållbarhet både i Sverige och globalt, säger Pär Hermerén.

*FN, World Urbanization Prospects 2009 revision