Studievägledare fick inblick i ingenjörsyrket

Publicerad 3 november 2014

Under Industridagen i Göteborg arrangerade Teknikföretagen en kompetensutvecklingsträff för 25 studie- och yrkesvägledare hemmahörande i Västsverige. Syftet var att ge studie- och yrkesvägledarna en tydlig och balanserad inblick i ingenjörens utbildning och yrkesliv. Teknikföretagens Linnéa Ahlén, som själv är ingenjör, vägledde deltagarna genom arrangemanget

Teknikföretagens Linnéa Ahlén visar upp produktutvecklingscykeln. Foto: Måns Nilsson

Dagen inleddes med gemensam diskussion om vad en ingenjör egentligen gör om dagarna. Efter att ha vänt och vridit på frågeställningen enades deltagarna om att en ingenjör är en problemlösare som arbetar med att utveckla ny teknik.

Linnéa Ahlén fortsatte med en presentation där deltagarna fick en gedigen och omfattande bild av yrkets karaktär och möjligheter, utbildningsvägar samt skillnader på examina. Studie- och yrkesvägledarna kom med en uppsjö av frågor. Vad är det för skillnad på lärosätena? Lön? Kunskapsdjup? Ansvarsområden m.m. Det var tydligt att ingenjörsyrket väcker många funderingar.

Fredrik Sandinge, ingenjör och produktionschef på Flexlink var inbjuden för att kort berätta om sin ingenjörsroll. Han talade om sin väg till yrket och hur det av rädslan för matematikundervisningen var på håret att han valde en helt annan karriär. Även här följde en mängd frågor som Fredrik engagerat besvarade. Hur ser en dag på jobbet ut? Vad fick du för stöd när du valde utbildning? Vilka är dina drivkrafter?

Som avslutning på workshopen fick gästerna prova sina nya kunskaper genom att testa ingenjörsyrket på riktigt. Med hjälp av produktutvecklingscykeln skulle de analysera en teknisk produkt och komma med förslag på förbättringar samt fundera över hur den kommer att utvecklas i framtiden. Genom uppgiften fick studie- och yrkesvägledarna möjlighet att ytterligare konkretisera den bild av ingenjören och dennes arbetsuppgifter som givits under workshopen.

Träffen avslutades med en gemensam lunch där studie- och yrkesvägledarna i lugn och ro kunde sitta ned och diskutera förmiddagen, utbyta erfarenheter och ge varandra förslag på hur de kan presentera ingenjörsyrket för sina elever. Att kunskap och förståelse är viktiga ingredienser för studie- och yrkesvägledarens uppdrag är känt sen länge. För att svara mot det behovet kommer Teknikföretagen under hösten 2013 träffa ett hundratal studie- och yrkesvägledare genom workshops runtom i Sverige.