Strikt anställningsskydd höjer tröskeln

Publicerad 18 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Det är inte självklart att ett strikt anställningsskydd ger en högre arbetslöshet. Men för svagare grupper på arbetsmarknaden är forskningen tydligare. Striktare anställningsskydd gör fler ungdomar och invandrare arbetslösa. Nu vill Teknikföretagen se genomgripande reformer av det svenska anställningsskyddet.

Grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden får högre trösklar in till ett jobb med allt vad det innebär av utanförskap och sociala kostnader. Foto: Eva Lindblad

– Det är svårt att entydigt belägga att strikt anställningsskydd påverkar vare sig den totala arbetslösheten eller sysselsättningen. Men samtidigt visar forskningen att det ger högre arbetslöshet och lägre sysselsättning för både ungdomar och invandrare. Dessutom tenderar ett striktare anställningsskydd att öka användningen av tidsbegränsade anställningar, säger Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen.

Teknikföretagen bedriver som bäst ett arbete med att granska anställningsskyddets utformning och effekter i Sverige och i andra länder. Arbetet har hittills resulterat i en enkätundersökning och en forskningsgenomgång av konsekvenserna av striktare anställningsskydd.

Bland annat innebär ett striktare anställningsskydd enligt Teknikföretagen att grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden får högre trösklar in till ett jobb med allt vad det innebär av utanförskap och sociala kostnader.

Vad är det då som Teknikföretagen vill uppnå med sitt arbete?

– Till att börja med vill vi få igång en diskussion om LAS.  På sikt vill vi se genomgripande förändringar och inte bara pet i detaljerna. Ytterligare förändringar på marginalen, till exempel av visstidsanställningar, är inte tillräckligt. Forskningen är också tämligen entydig om att det är en total omarbetning som behövs, säger John Wahlstedt, jurist och förhandlare på Teknikföretagen. 

Detta är ett sammandrag av en längre artikel om LAS i vår e-tidning t:. Läs den längre artikeln här!