Snabbare prövning för miljötillstånd snart verklighet

Publicerad 15 maj 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Svenska företag som velat ändra sin produktion har många gånger fått vänta uppemot fyra år på miljötillstånd, även när åtgärderna varit miljöförbättrande. Inom kort införs nya regler som innebär att tillstånd endast behövs om ändringarna ger ökad miljöpåverkan. Teknikföretagen har i flera år arbetat för att få till stånd denna till synes självklara förenkling.

Förenklingen i Miljöbalken kommer att leda till förbättringar för miljö, företag, Mark- och miljödomstolar samt Miljöprövningsdelegationerna runt om i landet. Foto: Eva Lindblad

I dag krävs det tillstånd för en ändring så snart ändringen "inte är en mindre ändring och inte innebär att en olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma". Efter lagändringen krävs tillstånd endast "om ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljö. Dock gäller fortfarande att ändringar som strider mot uttryckliga villkor i tillståndet naturligtvis inte kan göras utan tillstånd".

– Vi har drivit på för att få igenom denna förenkling under ett par års tid och till slut gav det effekt, säger Henrik Willers som arbetar med miljöfrågor på Teknikföretagen.

Teknikföretag ansöker sällan om nya miljötillstånd på grund av nyetableringar. Istället handlar det nästan alltid om omprövning av tillstånd på grund av åtgärder för att möta efterfrågan från nya marknader eller genomförande av moderniseringar. I princip samtliga fall leder förändringarna till att miljöpåverkan från produktionen minskar, påpekar Henrik Willers.

– Förenklingen kommer att leda till förbättringar för miljö, företag, Mark- och miljödomstolar samt Miljöprövningsdelegationerna runt om i landet. Bland annat kommer förbättringar i företagen att kunna genomföras utan betungande och tidsödande processer som i värsta fall kan ta upp till fyra år.