Sluta slänga ut nyexade doktorer och studenter!

Publicerad 21 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Redan tio dagar efter deras svenska examen slänger Sverige ut de forskare och studenter som kommer från ett land utanför EU. Det är snabbast i Europa. I Tyskland får nyexade studenter och forskare 18 månader på sig att hitta ett jobb och i EU-parlamentet finns nu ett förslag om att ta tillvara på deras kompetens på samma sätt. I Sverige drar dock reformerna ut på tiden.

Ett turistvisum är idag det enda sättet för forskare och studenter som vill ha mer än tio dagar på sig att landa ett nytt jobb efter sin examen. Foto: Eva Lindblad

Snart tre år efter ett utredningsförslag om att ge forskare och studenter tid att söka jobb innan de slängs ut finns fortfarande ingen proposition från regeringen. Teknikföretagen är kritiskt.

- Våra företag behöver ständigt rekrytera nya kompetenta medarbetare. Men det kan ta tid innan de finner varandra. Regeringen skulle göra klokt i att ge dem den tiden, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Ett turistvisum är idag det enda sättet för forskare och studenter som vill ha mer än tio dagar på sig att landa ett nytt jobb efter sin examen. Med ett turistvisum har de tre månader på sig.

- Det är inte tillräckligt. Deras kompetens är ett viktigt bidrag till företagens möjligheter att bedriva en internationellt konkurrenskraftig verksamhet i Sverige. Därför behöver vi regler som välkomnar dem istället för att slänga ut dem, säger Tobias Eriksson.

Den statliga utredningen om så kallad cirkulär migration presenterades redan i mars 2011. Den föreslog att studenter och doktorander skulle få sex månader på sig att hitta ett jobb. Sedan i våras ligger dessutom ett motsvarande förslag på 12 månader från EU-kommissionen och nyligen ställde sig Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter bakom ett förslag på att studenter och forskare ska få möjlighet att stanna upp till 18 månader.