Skolverket tar över lärarfortbildning

Publicerad 11 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Efter tre framgångsrika år är det dags för lärarfortbildningen Matena att byta kostym och få en ny huvudman. Som en del i NT-utvecklarprojektet kommer Skolverket från och med våren 2014 erbjuda en reviderad variant av Matena under namnet ”Företag som lärmiljö”.

Företag som lärmiljö bygger vidare på alla erfarenheter från lärarfortbildningen Matena, men ges också nya ingredienser och möjligheter inom ramen för NT-satsningen. Foto: Eva Lindblad

– Detta ger en långsiktig lösning där Matenas ursprungsidé och syfte kan leva vidare. Att skapa en plattform för samverkan mellan skola och industri och bidra till kunskap och matchmaking i skolan som hjälper våra medlemsföretag att trygga den framtida kompetensförsörjningen på lång sikt säger, Tobias Eriksson, ansvarig för utbildningsfrågor på Teknikföretagen.

Matena startades 2011 av Teknikföretagen i samarbete med AB Volvo, AstraZeneca och Skolverket.  Fortbildningen riktade sig mot grundskolans lärare som undervisade i matematik, teknik och naturvetenskap och lät dessa lärare samverka och lära av teknikföretag runtom i Sverige.

– Skolverket är en mycket god part i detta samarbete och har både kunskapen och nätverket för att effektivt sprida fortbildningen vidare. Företag som lärmiljö bygger vidare på alla erfarenheter från lärarfortbildningen Matena, men ges också nya ingredienser och möjligheter inom ramen för NT-satsningen.

Företag som lärmiljö syftar till att ge lärare en bild och idé om hur tekniken ser ut och används i industri och näringsliv. Läraren får med egna ögon se hur ett modernt teknikorienterat företag arbetar. Läraren får även möjlighet lära mer om yrkesroller och hur tekniska principer kommer till liv i industriell produktion. Genom kontakten med lokala företag skapas förutsättningar att bygga långsiktiga nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv på en ort.

– Nu kommer vi att arbeta vidare med att informera företag om fortbildningen och verka för att de lärare som väljer Företag som lärmiljö också får en positiv och nyttig erfarenhet från industrin att ta med sig in i sin undervisning i skolan. Vårt mål är ju att inspirera lärare och elever, och höja kunskaperna inom teknik, avslutar Tobias Eriksson.