Sekretariat ska förmedla kontakt mellan företag och forskningsanläggningar

Publicerad 14 augusti 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

För att stärka kontakterna mellan företag i Sverige och de internationella forskningsanläggningarna framför allt kring Lund, har regeringen gett VINNOVA uppdrag att etablera ett förmedlingssekretariat under minst tre år. Teknikföretagen kommer att bjudas in att ta en aktiv roll i bemanningen av funktionen.

I VINNOVAS uppdrag ingår att initiera och genomföra aktiviteter som bidrar till att svensk medverkan i forskningsanläggningarna genererar nytta för svenskt näringsliv och offentlig verksamhet samt även fungerar som ett Industrial Liason Office, ILO.

- Det är mycket positivt att regeringen på detta sätt ökar möjligheterna för företag i Sverige att vara leverantörer till uppförandet och utvecklingen av forskningsanläggningar, säger Jonas Wallberg, ansvarig för ICT på Teknikföretagen. Vi har nu en unik chans att stärka svenskt näringslivs leveranser till stora anläggningar såsom European Spallation Source (ESS) och MAX IV som båda är under uppförande i Lund, men även till andra forskningsanläggningar runt om i världen.

Infrastruktur för forskning är ett område där Sverige investerar betydande resurser både inom landet och internationellt. Sveriges förmåga att dra nytta av dessa investeringar behöver öka för högre tillväxt, fler jobb och ökad konkurrenskraft samt öka landets attraktivitet för forskning och utveckling.
Uppdraget är en del av den nationella innovationsstrategin som regeringen presenterade hösten 2012 och den satsningen om 90 miljoner kronor per år under 2011-2014 för att förstärka förutsättningarna för innovation och kunskapsintensivt företagande.

Som ett underlag för uppdraget kommer Teknikföretagen, tillsammans med VINNOVA, Vetenskapsrådet, RISE och Region Skåne, bland annat genomföra en workshop i september om hur sekretariatet kan stötta och underlätta företagens medverkan i utvecklingen, uppförandet och driften av forsknings- och innovationsinfrastruktur, med särskilt fokus på ESS och MAX IV.