Rör inte företagens avtalsfrihet!Rör inte företagens avtalsfrihet!

Publicerad 28 maj 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Regeringen vill införa tvingande betalningstider mellan näringsidkare. Det vore ett unikt ingrepp i friheten för privata företag att komma överens om konkreta avtalsvillkor, anser Teknikföretagen.

Möjligheten att erbjuda en köpare generösa betalningstider är ett konkurrensmedel. Om denna möjlighet begränsas missgynnas i ett svenskt perspektiv företag med stark ekonomi i förhållande till företag med sämre ekonomisk bärkraft vilket knappast är ett långsiktigt samhällsintresse. Foto: Eva Lindblad

Uppfattningen att möjligheten för två parter i en affär att fritt forma avtalsvillkoren är det bästa sättet att främja ekonomisk effektivitet i näringslivet har hittills knappast varit ifrågasatt. Det är heller inte utrett att långa betalningstider är ett generellt och allvarligt problem för näringslivet i Sverige.

Ett flertal negativa konsekvenser av den föreslagna lagstiftningen kan förutses, bland annat från konkurrenssynpunkt och påverkan på etablerade affärsmodeller, anser Mats Bergström, chef för Teknikföretagens affärsjurister.

-Tvingande lagstiftning om betalningstider kommer att minska respekten för avtalsfriheten och sänka tröskeln för införandet av ytterligare skadliga inskränkningar i privata företags frihet att träffa ändamålsenliga affärsavtal.

Påverkar priset på varan eller tjänsten

Mats Bergström påpekar att lagstiftning som påverkar friheten för säljare och köpare att fritt komma överens om betalningstider berör en central del av varje affär och påverkar priset och andra avtalsvillkor för varan eller tjänsten.

- Det går inte att bryta ut och reglera ett avtalsvillkor av sådan vikt och tro att villkoren för affären i övrigt skulle kvarstå oförändrade.

De eventuella fördelar som den föreslagna lagstiftningen skulle ha för vissa typer av leverantörer riskerar att uppvägas av de nackdelar som kan drabba mindre företag i deras egenskap av beställare. Många mindre företag är direkt beroende av handelskrediter från sina leverantörer i samband med etablering, drift och utveckling av verksamheten.

Tvingande betalningsregler väcker också betänkligheter från konkurrenssynpunkt.

- Möjligheten att erbjuda en köpare generösa betalningstider är ett konkurrensmedel. Om denna möjlighet begränsas missgynnas i ett svenskt perspektiv företag med stark ekonomi i förhållande till företag med sämre ekonomisk bärkraft vilket knappast är ett långsiktigt samhällsintresse.

Konkurrensen riskerar att snedvridas även i ett internationellt perspektiv.

- Mig veterligen har inget annat av EU:s medlemsländer valt att införa tvingande betalningsregler i samband med implementeringen av EU:s direktiv om bekämpande av sena betalningar, säger Mats Bergström.