Regeringen borde öka takten i energieffektiviseringen

Publicerad 1 november 2014

Den 18 september presenterade regeringen statsbudgeten för 2014. Den innehöll dessvärre inget besked om en fortsättning av det framgångsrika programmet för energieffektivisering inom elintensiv industri, PFE. PFE har lett till eleffektiviseringar på 1,45 TWh per år. Det motsvarar en procent av Sveriges elförbrukning.

Energieffektivisering har länge varit prioriterat i svensk politik, men nu verkar luften ha gått ur. Foto: Eva Lindblad

- Jag tycker att det är anmärkningsvärt att arbetet går så långsamt inom regeringskansliet och att uppgifterna i budgetpropositionen är så vaga. Energieffektivisering har länge varit prioriterat i svensk politik, men nu verkar luften ha gått ur. Det är hög tid för regeringen att öka takten i energieffektiviseringsarbetet, säger Pär Hermerén, ansvarig för energifrågor på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har under en längre tid drivit på för ett besked om en fortsättning av PFE efter 2014. Teknikföretagen har i det sammanhanget föreslagit att fler företag ska omfattas av ett kommande program, där även andra incitament som till exempel investeringsfonder eller lånemöjligheter med riskavlyft skulle underlätta för företag pressa ned sin energiförbrukning på sikt.