Positiv satsning på matchning av utländska ingenjörer

Publicerad 1 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014 av Magnus Nyberg

Behovet av kvalificerade ingenjörer med arbetslivserfarenhet ökar stadigt och många teknikföretag oroas av en alltjämt sviktande kompetensförsörjning. Samtidigt finns en växande pool av ingenjörer med utländsk examen och arbetslivserfarenhet som saknar kontakter och vägar in i de svenska teknikföretagen. Som ett svar på detta har Arbetsförmedlingen initierat projektet Nationell Matchning, ett samarbetsprojekt med KTH och kommuner i Stockholm, Göteborg och Malmö.

- För våra medlemsföretag är detta ett uppskattat och intressant tillfälle att möta kvalificerade ingenjörer med arbetslivserfarenhet och hög anställningsbarhet. Vi ser att behovet är stort och ställer oss positiva till att Nationell Matchning fortsätter skapa effektiva mötesplatser som hjälper svenska teknikföretag att hitta kompetens i Sverige, säger Tobias Eriksson verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Inom projektet skapas mötesplatser där företag och potentiella medarbetare vars kompetens motsvarar företagens uttalade behov träffas och får möjlighet att samtala. Mötesplatserna kan vara i form av en anställningsintervju, ett studiebesök eller en rekryteringsträff, men alltid med syftet att skapa det personliga mötet. Deltagarna är beredda att flytta för att hitta ett arbete som överensstämmer med deras kompetens. Projektet Nationell Matchning strävar efter att hålla regelbunden kontakt med företagen för att på så vis kunna svara mot deras kompetensbehov på både kort och lång sikt.

Den 9 oktober arrangerar Nationell Matchning träffen "Nya möten med ingenjörer "på Münchenbryggeriet i Stockholm. Här kommer företagen möta ingenjörer med utländsk akademisk examen samt utlåtande från Universitets- och högskolerådet, men som saknar erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden inom sitt yrkesområde. Företagen får möjlighet att presentera sin verksamhet och sitt behov för stunden, och ingenjören berätta om sin bakgrund och erfarenheter.