Nominera för ökad jämställdhet

Publicerad 20 augusti 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Industrins jämställdhetspris delas ut årligen till ett företag som gjort insatser för ökad jämställdhet. Nominera ditt företag nu!

Studier visar att det finns ett samband mellan jämställdhet, mångfald och lönsamhet i företag. Foto: Eva Lindblad

Industrins jämställdhetspris är ett sätt att sprida information om bra arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera företagen i utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Förhoppningen är att detta också ska leda till att fler kvinnor söker sig till industrin och att vi får fler kvinnor på ledande positioner. Idag är runt 1/3 av de anställda i industrin kvinnor och andelen kvinnliga chefer i näringslivet som helhet är knappt 30 procent.

Studier visar att det finns ett samband mellan jämställdhet, mångfald och lönsamhet i företag.

Har ditt företag genomfört insatser på jämställdhetsområdet som är värda att prisas eller har du något annat företag som du vill nominera? Skriv en sammanfattning av vad som har gjorts på företaget inom jämställdhetsområdet och skicka den till anna.nordin@li.se.

Sista dag för nominering är 1 september. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin.

Industrins jämställdhets pris stiftades av industrins parter 2011. Priset delades ut för första gången på Industridagen 2012 och gick till teknikföretaget Indexator AB i Vindeln.

För frågor om Industrins jämställdhetspris kontakta Anna Nordin, Livsmedelsföretagen, tel: 076-812 65 07.