Mot ett samhälle utan nettoutsläpp

Publicerad 24 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Svenska teknikföretag bidrar med sin export till en bättre miljö globalt. För att de ska kunna fortsätta vara med i den matchen behövs en helhetssyn inom politiken som ger långsiktiga spelregler och ett gott investeringsklimat. Det skriver Teknikföretagen i ett svar på Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”.

Att behålla industri och tillverkning i Sverige gynnar inte bara tillväxt och arbetstillfällen, utan bidrar också till globalt sett mindre utsläpp om förutsättningarna för nödvändiga investeringar finns på plats. Foto: Eva Lindblad

Naturvårdsverkets rapport tydliggör genom sin analys betydelsen av teknikutveckling inom de områden där Sveriges utmaning är som störst – industrin och transporterna. Båda dessa sektorer är vitala för Sveriges framtid, och ska en nödvändig teknikutveckling ske inom dem är det av största betydelse att Sverige framöver genomför sina ambitioner på klimatområdet i samverkan med en långsiktig och målmedveten näringspolitik, som tar största hänsyn till den internationella konkurrenskraften.

Här krävs en helhetssyn inom politiken som ger långsiktiga spelregler och ett gott investeringsklimat. Att behålla industri och tillverkning i Sverige gynnar inte bara tillväxt och arbetstillfällen, utan bidrar också till globalt sett mindre utsläpp om förutsättningarna för nödvändiga investeringar finns på plats.

Teknikutveckling i framkant driver på en global förändring

Vad gäller den tillverkande industrin är det viktigaste bidraget i klimatarbetet att kunna fortsätta utveckla och exportera högteknologiska produkter med allt lägre energianvändning och mindre klimatpåverkan. Genom att hela tiden ligga i framkant av teknikutvecklingen kan nya marknader vinnas och en global förändring drivas på. Självklart vill vi att svenska företag ska vara med i den matchen, men då krävs också vissa förutsättningar.

Satsningar på forskning, utveckling, innovation och demonstration inom områden som både svarar mot de globala utmaningarna och tar avstamp i det svenska industrilandskapet och teknikkunnandet bidrar såväl till globala förbättringar, som till en stärkt svensk ekonomi genom ökad sysselsättning och export.

I det arbete som tar vid efter Naturvårdsverkets rapport och andra underlag för den svenska politiken på området är vi därför angelägna om att vara med och bidra.
 
Det finns stora möjligheter att utveckla Sverige i rätt riktning inom områden som samhällsplanering, forskningssamverkan, nya modeller för demonstration och upphandlingsförfaranden och nationella strategier för standardisering. Med medvetna och långsiktiga satsningar på dessa områden är vi övertygade om att klimat-, närings- och finanspolitik kan samverka i riktning mot ett samhälle utan nettoutsläpp.