Minus på många håll, men med positiv profil

Publicerad 17 maj 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Produktionen för teknikföretag i Sverige väntas i år minska med 2 procent. Även om produktionen på många håll blir lägre än i fjol är den absoluta botten passerad. Antalet anställda i Sverige kommer däremot att fortsätta minska, enligt Teknikföretagens uppdaterade konjunkturprognos för 2013.

- Det är inom maskinindustrin, metallvaruföretagen och bilindustrin som siffrorna blir fortsatt negativa i år men den absoluta botten i produktion har sammantaget passerats enligt vår bedömning. Det är den låga produktionsnivån i början av året som förklarar att det ändå blir minus för helåret 2013, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

- I november i fjol bedömde vi att produktionen skulle minska med 3 procent men nu ser det ut att bli 2 procent. Det är framförallt en förväntat mindre negativ utveckling inom bil- och transportmedelsindustrin som ligger bakom revideringen. Antalet anställda tror vi däremot fortfarande kommer att minska med 4 procent i år.

För tele-, elektronik och instrumentindustrin samt för elmaskiner och -apparater räknar vi med positiva siffror även för helåret.

Ett särskilt stort problem för industrin i Sverige är att den starka kronan påtagligt försämrat intjäningsförmågan. Exporten av teknik från Sverige fortsätter därför att minska i värde med stora tal.

- En fortsatt stark krona i kombination med en svag marknad i Europa innebär fortfarande en risk för en sämre utveckling än den tillväxt vi nu ser framför oss, avslutar Anders Rune.