Miljonsatsning på produktion lyfter Sverige

Publicerad 27 juni 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014 av Karin Fjell Hager

Produktion är ett av fem strategiska innovationsområden som VINNOVA och Energimyndigheten kommer att göra stora satsningar på 2013-16. Syftet är att öka konkurrenskraften för svensk tillverkningsindustri.

Foto: Eva Lindblad

Målet är att Sverige år 2030 ska vara det främsta valet för den globala tillverkningsindustrin att investera i utveckling och tillverkning av avancerade varor och tjänster. Satsningen på det strategiska innovationsområdet produktion kommer att projektledas av Teknikföretagen med en styrgrupp bestående av representanter från medlemsföretagen.

- Ett mycket roligt besked! Denna satsning ger oss en möjlighet att bygga vidare på och få ett större fokus på produktionskunnandet, som av tradition är ett svenskt styrkeområde. Inom akademin ligger detta kompetensområde närmast näringslivet och vi har nu möjlighet att ytterligare öka samarbetet mellan företag, institut och akademi, säger Eva Wigren som ansvarar för avdelningen för industriell utveckling på Teknikföretagen.

Anders Nylander är Regional Division Manager för norra Europa på ABB och gläder sig åt samarbetet för ökad svensk konkurrenskraft:

- Detta ligger väl i linje med ABB:s satsning att stärka produktionsområdet där vi under ett antal år haft fokus på andra håll. Att ha effektiv och framgångsrik produktionsverksamhet i Sverige är otroligt viktigt för ABB och för att göra produktionsområdet attraktivt för nuvarande anställda och för framtida medarbetare, de som i dag finns i utbildningssystemet.

Han får medhåll av Lars-Henrik Jörnving, Head of Global Industrial Development på Scania:

- Vi ser mycket positivt på denna tydliga nationella kraftsamling på ett område som är avgörande för svensk konkurrenskraft.

Teknikföretagen har i nära samarbete med Svenska Produktionsakademien, forskningsinstitut och IF Metall tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Den kommer att utgöra grunden för långsiktiga insatser som stärker innovation, utveckling och produktion av varor och tjänster i Sverige 2030.