Miljöministern träffade teknikföretag

Publicerad 15 oktober 2014

Miljöminister Lena Ek besökte nyligen Teknikföretagen. Då fick hon ta del av medlemsföretagens syn på bland annat kraven vid miljöprövningar och förorenad mark. Med sig tillbaka till departementet fick hon även en rad konkreta exempel och förslag för att snabba på processerna.

Vid mötet deltog bland annat företagen i Teknikföretagens referensgrupp för miljöfrågor. Sammy Tanhua, miljöchef på Volvo Car Group var en av dem:

- Vi är nöjda med de krav som idag finns på miljöprestanda. Men vi måste kunna fatta snabba beslut om produktionen och då måste också regelverk och processer tillåta det.

Teknikföretagen vill se förändringar av miljöprövningen så att det är miljöpåverkan och inte produktionen som begränsas av miljötillstånden. Lena Abrahamsson, miljöchef på Scania tog den egna verksamheten som exempel.

- Vi har tillstånd att tillverka 90 000 motorer för tunga fordon och 10 000 industri och marinmotorer. Att få miljötillståndet ändrat till 100 000 motorer kräver ett år av domstolsförhandlingar. Trots att det handlar om exakt samma miljöpåverkan, säger Lena Abrahamsson.

Miljötillstånd baserade på miljöpåverkan istället för produktionsomfattning

Teknikföretagen vill att miljötillstånden ska utgå från miljöpåverkan istället för från produktionens omfattning. Det skulle bespara domstolarna onödiga processer utan betydelse för miljön. Och dessutom frigöra resurser till de prövningar som faktiskt kan få konsekvenser för produktionens miljöpåverkan.

- Detta kan vara början på ett mycket givande samarbete som gynnar både miljön och företagen, säger Henrik Willers, ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen.

Lena Westerholm, från ABB och referensgruppens ordförande, presenterade gruppens förslag att införa nyckeltal för att följa upp miljönytta per investerad kr för genomförda saneringar. Tillsammans med bidragssubventionerade innovativa reningstekniker kan detta innebära ett rejält steg framåt för hantering av förorenad mark i Sverige.