Mer forskning inom utbildningsområdet ska höja kvaliteten

Publicerad 6 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014 Kontaktperson: Lars Engnell

Skolan måste bli bättre på att dra nytta av den didaktiska forskningen för att höja kvaliteten och resultaten. Därför föreslår regeringen ett skolforskningsinstitut. Ett positivt förslag, anser Teknikföretagen. Det behövs en rad olika initiativ för att stärka den svenska skolan.

En avhandling visar att både lärare och elever tycker att naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället, men att det är stora skillnader mellan vad lärarna lär ut och det som eleverna är intresserade av. Foto: Eva Lindblad

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade den 5 december ett förslag om en ny myndighet, Skolforskningsinstitutet, som regeringen föreslår ska inleda sin verksamhet den 1 september 2014.  Enligt regeringen finns det ett starkt behov av att öka fokus på den forskning som tar sikte på att höja kvalitet och resultat i undervisningen.

– Vi ser det som positivt att skolan i ökad utsträckning får möjlighet att dra nytta av det som forskningen visar. Med tanke på Sveriges resultat i den senaste PISA-undersökningen behövs det en rad olika initiativ för att stärka den svenska skolan, säger Li Ljungberg som arbetar med utbildningsfrågor på Teknikföretagen.

Det finns en mängd forskningsområden som berör lärare, skolledare och andra som arbetar med och planerar utbildning. Till exempel forskning om olika skolämnen, lärande och ledarskap. Ett exempel på befintlig forskning är en avhandling från Linköpings Universitet  som visar att det finns en mängd frågor inom NO-området som attraherar ungdomar men att dagens undervisning inte tar upp dessa frågeställningar. Avhandlingen visar att både lärare och elever tycker att naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället, men att det är stora skillnader mellan vad lärarna lär ut och det som eleverna är intresserade av.

– Om grundskolan på ett effektivare sätt kan dra nytta av forskningsresultaten inom relevanta områden kan vi förhoppningsvis få nya inslag i undervisningen, som både stimulerar elevernas intresse, höjer kvaliteten och skapar bättre resultat i grundskolan. Det är positivt för alla - elever, företag och samhälle, säger Li Ljungberg.