LAS missgynnar ungdomar och ger inlåsningseffekter

Publicerad 3 juli 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Högre arbetslöshet bland ungdomar och invandrare, färre som byter jobb, fler tidsbegränsade anställningar och mindre trygghet i anställningarna. Det är några av de effekter som rapporten Anställningsskyddet internationellt visar, där det svenska anställningsskyddet jämförs med omvärlden.

Det behövs en diskussion om hur lagen om anställningsskydd kan reformeras för att bättre än i dag möta både företags och arbetstagares behov av omställning. Foto: Eva Lindblad

– Det är tydligt att Sveriges snart 50 år gamla anställningsskydd inte svarar upp mot dagens arbetsmarknad. Det är viktigt att vi skyndsamt får igång en seriös diskussion om hur en modern arbetsmarknadslagstiftning bör se ut, säger Anders Weihe, förhandlingschef vid Teknikföretagen.

Det är uppenbart att det för svensk del behövs en diskussion om hur lagen om anställningsskydd kan reformeras för att bättre än i dag möta både företags och arbetstagares behov av omställning.

Samtliga parter på arbetsmarknaden är betjänta av ett tydligt, förutsebart och enkelt system, som både skyddar mot godtyckliga uppsägningar och främjar flexibilitet, anpassning och omställning.

– Varför inte reformera det svenska anställningsskyddet när det ändå inte ger ökad trygghet för de anställda samtidigt som det hämmar företagens internationella konkurrenskraft, säger Åke Svensson.

Med denna rapport vill Teknikföretagen tillhandahålla fakta och utgångspunkter som stimulerar och används som underlag i en seriös diskussion om anställningsskyddet.