Lär av näringslivet

Publicerad 13 juni 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Praktisk träning tillsammans med lärarkollegor eller handledare i en naturlig miljö är mer effektivt än traditionell informationsöverföring, enligt riksdagsrapporten ”Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan”. Dags för ansvariga politiker att ta till sig av de slutsatserna, anser Teknikföretagen.

I Teknikföretagens lärarfortbildning Matena har svenska lärare sedan 2009 utbildats i nära samverkan med teknikintensiva företag. Foto: Eva Lindblad

Traditionell informationsöverföring, som att läsa om en metod eller att utbildas via föreläsare har väldigt liten effekt, enligt rapporten. Istället bör man fokusera på träning i praktiken.

I Teknikföretagens lärarfortbildning Matena har svenska lärare sedan 2009 utbildats i nära samverkan med teknikintensiva företag. Lärarna har fått möjlighet att möta och göra praktik hos yrkesverksamma fackmän som kan visa hur teknik, matematik och naturvetenskapliga kunskaper används i verkligheten. Upplevelserna bearbetar lärarna sedan kollegialt för att utveckla klassrumsundervisningen i dessa ämnen. Matena är även en aktiv partner i EU-projektet inGenious som syftar till att öka europeiska ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap.

Från Teknikföretagens sida hoppas vi nu att Jan Björklund och Anna Ekström tar till sig av slutsatserna i rapporten och aktivt verkar för att stimulera till fortbildningar som likt Matena fokuserar på skolans möte med näringslivet, främjar matematik, teknik och naturvetenskap samt tränar lärarna i kollegialt och entreprenöriellt lärande.