Långt kvar till en konkurrenskraftig skola

Publicerad 3 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Den internationella kunskapsmätningen PISA visar på en fortsatt negativ utveckling för svenska elevers kunskapsnivå. – Det är mycket bekymmersamt, för ungdomarna och för våra företag, säger Li Ljungberg som arbetar med utbildningsfrågor på Teknikföretagen. Kunskaper inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse- och teknik där vi själva satsar stora summor, är mycket viktiga kunskapsområden för våra företag.

Lärarna och deras förutsättningar är avgörande och fortsatta satsningar på dem genom fortbildning och ökade resurser är mycket angeläget. Foto: Eva Lindblad

Idag presenterade Skolverket den senaste internationella kunskapsmätningen PISA. Undersökningen har gjorts i 65 deltagande länder och visar på 15- åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Den visar att svenska elevers kunskaper fortsätter att sjunka inom alla tre områdena. Sverige är det land som tappat allra mest i matematik och naturvetenskap sedan den första undersökningen gjordes år 2000.

– Våra företag konkurrerar på en mycket konkurrensutsatt global marknad och det gör de just genom kompetens och kreativitet. Dagens skolungdomar är morgondagens medarbetare, säger Li Ljungberg.

Lärarna och deras förutsättningar är avgörande och fortsatta satsningar på dem genom fortbildning och ökade resurser ser vi som mycket angeläget. Enligt undersökningar som Teknikföretagen gjort bland lärare i teknikämnet finns ett mycket stort samband mellan lärarens utbildning och utbildningens kvalitet.

– Utbildning gör lärarna tryggare och de behöriga lärarna är också mer nöjda med undervisningens kvalitet.  Detta borde gälla även för det naturvetenskapliga området där det i dag också saknas många behöriga lärare.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2013 ett tillskott på 148 miljoner kr under en femårsperiod för naturvetenskap och teknik, vilket vi är mycket positiva till.  Med dessa pengar finns förutsättningar att komma en bit på vägen, men frågan är om de räcker hela vägen. För det är i dagens skola som vi bygger framtidens konkurrenskraft.