Långt avtal med rimliga kostnadsökningar stärker industrin

Publicerad 6 februari 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Ett 3-årigt avtal med en höjning av arbetskraftskostnaderna på 4,5 procent. Det är huvuddragen i det bud som Teknikföretagen i dag överlämnat till IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Exportintäkterna lägger grunden för fortsatt utveckling av välfärden här hemma. Då måste löneutvecklingen anpassas till den internationella konkurrensen annars riskerar vi verksamheterna och jobben. Foto: Eva Lindblad

- Teknikindustrin upplever ett fortsatt efterfrågefall med omfattande neddragningar i många medlemsföretag. I detta bekymmersamma läge behövs stabila förutsättningar genom ett längre avtal med kostnadsökningar på en nivå som företagen kan bära, säger Teknikföretagens vd Åke Svensson.

Teknikföretagens bud innebär en total nivåhöjning av arbetskraftskostnaderna om 4,5 procent för treårsperioden 1 april 2013 – 31 mars 2016 enligt principen ”allt ska räknas”.

- Sverige är helt beroende av en konkurrenskraftig exportindustri – 50 procent av allt vi producerar säljs till utlandet. Exportintäkterna lägger grunden för fortsatt utveckling av välfärden här hemma. Då måste löneutvecklingen anpassas till den internationella konkurrensen annars riskerar vi verksamheterna och jobben, säger Åke Svensson.